Chọn ngôn ngữ: EN CN BH VI
Liên hệ chúng tôi
Thông tin liên hệ phòng khám chúng tôi:

Colorectal Practice (Orchard)

3 Mount Elizabeth,
#12-14 Mount Elizabeth Medical Centre,
Singapore 228510

Tel : +65 6262 1226
Email : info@colorectalpractice.com

Colorectal Practice (Novena)

38 Irrawaddy Road, #10-28/29
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563

Tel : +65 6266 1226
Email : novena@colorectalpractice.com

Colorectal Practice (Gleneagles)

6 Napier Road #02-12
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499

Tel : +65 6539 9626
Email : gleneagles@colorectalpractice.com

Colorectal Practice (Farrer)

1 Farrer Park Station Rd,
#14-09/10 Connexion,
Singapore 217562

Tel : +65 6262 1226

Phòng khám thoát vị của chúng tôi sử dụng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để chữa trị thoát vị gây đau đớn, ngăn ngừa các biến chứng và làm giảm sự cần thiết phẫu thuật thoát vị lặp lại.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi 6262 1226 hoặc điền vào mẫu yêu cầuReach Us
Orchard
Novena
Gleneagles
Farrer

Colorectal Practice (Orchard)

3 Mount Elizabeth, #12-14
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
Tel: (+65) 6262 1226

Colorectal Practice (Novena)

38 Irrawaddy Road, #10-28/29
Mount Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
Tel: (+65) 6266 1226

Colorectal Practice (Gleneagles)

6 Napier Road #02-12
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
Tel: (+65) 6539 9626

Colorectal Practice (Farrer)

1 Farrer Park Station Rd,
#14-09/10 Connexion,
Singapore 217562
Tel: (+65) 6262 1226

Trang đầu